Home > FAQ

Tiga cara untuk mendapatkan jawapan


1. FAQ

2. Email

3. Hubungi semasa waktu perniagaan

  • Singapore + Asia Tenggara: +65 6818 2868
  • Tanah Besar China: 400 828 8966
  • Tempat-tempat lain: +86 21 3210 4669

Waktu perniagaan:

  • Penerbangan & hotel: 24/7
  • Customer service: 09:00-18:00 (GMT+8)
  • 24-hour Perkhidmatan Cina