Dasar Privasi

 1. Perakuan dan Penerimaan Dasar Privasi
 2. Pengumpulan Maklumat
 3. Penggunaan Maklumat
 4. Perkongsian, Pemindahan dan Pendedahan Awam Maklumat
 5. Penyimpanan dan Penghantaran Merentas Sempadan Maklumat
 6. Penggunaan Kuki
 7. Peringatan tentang Maklumat Peribadi Sensitif
 8. Keselamatan dan Perlindungan Maklumat
 9. Pengendalian Isu Keselamatan Maklumat
 10. Perlindungan Maklumat Kanak-kanak Bawah Umur
 11. Pengurusan Maklumat Peribadi Pengguna
 12. Mengakses Laman Web Kami dari Luar Tanah Besar China
 13. Skop Penggunaan Dasar Privasi ini
 14. Pengubahsuaian Dasar Privasi
 15. Undang-undang yang Mentadbir

Diterbitkan pada: 21 September 2017

Selamat datang ke www.trip.com! Kami ingin mengingatkan anda bahawa laman web Trip.com dikendalikan oleh Ctrip.com (Hong Kong) Limited dan produk serta perkhidmatan yang disediakan di laman web ini adalah daripada pembekal perkhidmatan yang berkelayakan. Jika mana-mana pengguna mengakses, membuat pesanan atau menggunakan produk atau perkhidmatan Trip.com (kemudian daripada ini dirujuk secara kolektif sebagai "Perkhidmatan") di laman web ini, laman web ahli gabungan Trip.com atau Aplikasi mudah alih atau perisian Trip.com yang lain (kemudian daripada ini dirujuk secara kolektif sebagai "Laman Web Trip.com"), ia akan menjadi penerimaan pengguna terhadap Dasar Privasi berikut. Sila baca terma berikut dengan teliti, terutamanya bahagian berhuruf tebal. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma berikut, anda harus segera berhenti melawat/menggunakan laman web ini atau apa-apa APL mudah alih atau perisian yang lain. "Trip.com" dan "kami" yang disebut dalam Dasar Privasi ini bermaksud Laman Web Trip.com, manakala "pengguna" dan "anda" bermaksud pengguna yang secara sukarela menerima Dasar Privasi ini.

1. Perakuan dan Penerimaan Dasar Privasi

Menghormati privasi pengguna ialah dasar asas Trip.com. Laman Web Trip.com mengumpul maklumat perkhidmatan perjalanan yang ditawarkan oleh hotel, agensi tiket penerbangan dan agensi perjalanan yang berkelayakan di Laman Web Trip.com untuk pengguna mencari, dan membantu para pengguna menghubungi hotel, agensi tiket penerbangan dan agensi perjalanan serta menempah perkhidmatan perjalanan yang berkaitan.
Dengan melengkapkan proses pendaftaran dan mengklik pada butang "Pendaftaran Lengkap", pengguna dianggap telah memahami fakta yang disenaraikan dalam Dasar Privasi ini dengan jelas, telah mencapai persetujuan dengan Ctrip.com (Hong Kong) Limited dan menerima semua terma perkhidmatan.
Kami menumpukan perhatian untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi pengguna. Kami memahami bahawa anda memberikan maklumat kepada kami di laman web ini berdasarkan kepercayaan anda kepada kami. Kami menghargai kepercayaan anda dan mengetahui bahawa privasi adalah penting kepada anda dan akan berusaha sedaya upaya untuk melindungi privasi anda. Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau cadangan tentang dasar privasi kami, sila hubungi kami di privacy@Trip.com.

2. Pengumpulan Maklumat

 1. Untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada anda, Trip.com yang mengikut prinsip "kewajaran, kaitan dan keperluan" akan mengumpulkan maklumat hanya dengan persetujuan anda dan tidak akan mengumpulkan maklumat yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan. Memandangkan kepentingan perkhidmatan keahlian Trip.com, anda bersetuju bahawa Trip.com akan mengumpulkan semua maklumat yang anda masukkan di Laman Web Trip.com atau maklumat yang diberikan kepada kami, jika tidak:
 2. Anda boleh menempah untuk orang lain melalui Trip.com tetapi anda harus memberikan maklumat peribadi penumpang. Sebelum memberikan maklumat peribadi penumpang kepada kami, anda mesti memastikan bahawa anda telah memperoleh persetujuan penumpang dan dia menyedari dan menerima Dasar Privasi ini.
 3. Kami akan mengumpulkan maklumat peribadi anda secara automatik semasa penggunaan perkhidmatan Trip.com anda:
 4. Kami akan mendapatkan maklumat anda daripada ahli gabungan dan rakan niaga. Sebagai contoh, apabila anda membuat tempahan menerusi laman web ahli gabungan kami, rakan niaga dan APL mudah alih mereka, maklumat tempahan anda dengan mereka mungkin dikemukakan kepada kami supaya kami boleh memproses pesanan anda dan memastikan kejayaan tempahan anda. Dalam contoh yang lain, kami membenarkan anda untuk log masuk ke Trip.com dengan akaun media sosial anda, dan dengan persetujuan anda (anda memberi kebenaran kepada platform sosial), maklumat peribadi anda akan dikongsi dengan kami melalui platform sosial.

3. Penggunaan Maklumat

 1. Trip.com biasanya akan mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:
 2. Semasa menikmati perkhidmatan yang disediakan oleh Trip.com, anda juga hendaklah membenarkan Trip.com untuk dan bersetuju bahawa Trip.com boleh menghantar maklumat perniagaan ke alamat e-mel, telefon mudah alih dan alamat surat-menyurat anda, termasuk tetapi tidak terhad pada maklumat produk Trip.com terbaru, maklumat promosi dan sebagainya. Sekiranya anda memilih untuk tidak menerima semua jenis perkhidmatan maklumat Trip.com, anda boleh menolak dengan membuat tetapan seperti yang dibimbing oleh Trip.com.
 3. Anda menyedari sepenuhnya bahawa kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda tanpa kebenaran dan keizinan kami dalam keadaan berikut:
 4. Perkongsian, Pemindahan dan Pendedahan Awam Maklumat
  1. Kami mungkin berkongsi maklumat pesanan, maklumat akaun, maklumat peranti dan maklumat lokasi anda dengan pihak ketiga seperti rakan kongsi untuk memastikan penyediaan perkhidmatan yang berjaya kepada anda. Kami hanya akan berkongsi maklumat peribadi anda untuk tujuan undang-undang, sah, perlu, tertentu dan jelas, dan hanya akan berkongsi maklumat peribadi yang diperlukan untuk penyediaan perkhidmatan. Rakan kongsi kami termasuk jenis yang berikut (termasuk entiti China dan luar negeri):
   • Pembekal: termasuk tetapi tidak terhad pada hotel, syarikat penerbangan, pelayaran, agensi penyewaan kereta, agensi pelancongan, pembekal tempat dan acara yang indah serta ejen yang memenuhi keperluan tempahan anda. Pembekal ini mungkin menghubungi anda sebagaimana yang diperlukan untuk memberi anda produk atau perkhidmatan perjalanan.
   • Institusi kewangan dan agensi pembayaran pihak ketiga: Apabila anda menempah pesanan, memohon pembayaran balik dan membeli insurans, kami akan berkongsi maklumat pesanan yang berkaitan dengan institusi kewangan atau institusi pembayaran pihak ketiga, dan disebabkan kami percaya bahawa pengesanan dan pencegahan penipuan adalah perlu, kami juga akan berkongsi maklumat yang diperlukan, seperti alamat IP, dengan institusi kewangan yang berkaitan.
   • Rakan niaga: Kami mungkin bekerjasama dengan rakan kongsi untuk menyediakan produk atau perkhidmatan untuk anda, termasuk perniagaan kurier, perkhidmatan komunikasi, khidmat pelanggan, pemasaran serta pengiklanan dan sebagainya.
   • Ahli gabungan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan ahli gabungan kami supaya kami dapat memberi anda maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan perjalanan atau lain-lain. Ahli gabungan akan mengambil langkah perlindungan terhadap maklumat peribadi anda yang tidak kurang ketatnya daripada Dasar Privasi ini. Kami akan menandatangani perjanjian kerahsiaan yang ketat dengan syarikat dan organisasi yang kami kongsikan maklumat peribadi pengguna, yang memerlukan mereka untuk mengendalikan maklumat peribadi mengikut Dasar Privasi ini dan langkah kerahsiaan dan keselamatan kami yang lain. Rakan kongsi kami tidak berhak menggunakan maklumat peribadi yang dikongsi bagi apa-apa tujuan yang lain. Sekiranya tujuan penggunaan maklumat peribadi anda perlu ditukar, kami akan bertanya sekali lagi untuk mendapatkan kebenaran dan persetujuan anda.
  2. Pemindahan Maklumat
   • Kami telah memperoleh persetujuan atau kebenaran nyata anda terlebih dahulu;
   • Pemindahan maklumat diperlukan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan, prosedur undang-undang, keperluan pentadbiran atau kehakiman yang wajib;
   • Apabila pemindahan maklumat peribadi terlibat dalam penggabungan, pengambilalihan, pemindahan aset atau transaksi yang serupa, kami akan mengkehendaki syarikat atau organisasi baharu yang memegang maklumat peribadi anda untuk terus terikat dengan Dasar Privasi ini; jika tidak, kami akan mengkehendaki syarikat atau organisasi itu untuk meminta kebenaran dan persetujuan anda.
  3. Pendedahan Awam
   • Pendedahan maklumat peribadi anda yang ditetapkan berdasarkan keperluan anda dalam cara yang telah anda luluskan secara nyata;
   • Sekiranya maklumat peribadi anda mesti didedahkan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan, keperluan pentadbiran atau kehakiman wajib, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda secara terbuka mengikut jenis maklumat peribadi yang diperlukan dan cara pendedahan yang dinyatakan. Tertakluk pada undang-undang dan peraturan, kami akan mengkehendaki pihak permohonan untuk menyediakan dokumen undang-undang masing-masing yang berkaitan, seperti saman atau surat penyiasatan apabila kami menerima permintaan di atas bagi pendedahan maklumat.
 5. Penyimpanan dan Penghantaran Merentas Sempadan Maklumat
  1. Maklumat peribadi anda akan disimpan selama 3 bulan sejak hari pembatalan akaun, melainkan tempoh penyimpanan perlu dilanjutkan, atau penyimpanan lanjutan diluluskan oleh undang-undang atau pihak berkuasa yang kompeten atau diperlukan untuk penyelidikan pihak berkuasa yang kompeten.
  2. Sekiranya kami menghentikan operasi produk atau perkhidmatan Trip.com, kami akan menghentikan pengumpulan maklumat peribadi anda dengan serta-merta, akan memberitahu anda tentang penamatan operasi dengan menghantar notis kepada anda atau menyiarkan pengumuman, dan akan memadamkan atau membatalkan kenal pasti maklumat peribadi yang dipegang.
  3. Maklumat peribadi yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh kami di wilayah Republik Rakyat China akan disimpan di China, dengan pengecualian berikut:
   • Keadaan yang dinyatakan secara jelas oleh undang-undang dan peraturan;
   • Kebenaran nyata anda telah diperoleh;
   • Tindakan kemahuan peribadi anda seperti menjalankan transaksi merentas sempadan dalam talian.
 6. Peringatan tentang Maklumat Peribadi Sensitif
  Sesetengah maklumat peribadi khas, seperti bangsa, agama, keadaan kesihatan dan maklumat perubatan anda dan sebagainya boleh dianggap sebagai maklumat peribadi sensitif. Semua maklumat peribadi sensitif sedemikian akan dilindungi dengan ketat. Dasar Privasi Trip.com dengan ini mengingatkan anda bahawa kandungan dan maklumat yang anda muat naik atau siarkan apabila menggunakan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Trip.com mungkin mendedahkan maklumat peribadi sensitif anda. Oleh itu, anda perlu mempertimbangkan dengan teliti sebelum anda memutuskan untuk menggunakan produk atau perkhidmatan kami. Anda bersetuju bahawa maklumat peribadi sensitif akan diproses sesuai dengan tujuan dan cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Trip.com ini. Oleh itu, anda perlu mempertimbangkan dengan teliti sebelum anda memutuskan untuk menggunakan produk atau perkhidmatan kami. Anda bersetuju bahawa maklumat peribadi sensitif akan diproses sesuai dengan tujuan dan cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Trip.com ini.
 7. Keselamatan dan Perlindungan Maklumat
  1. Trip.com sangat menitikberatkan keselamatan maklumat dan telah menubuhkan sebuah pasukan yang berdedikasi untuk hal ini. Kami berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda dan telah mengambil langkah pengurusan, teknikal dan fizikal yang sewajarnya. Merujuk piawaian keselamatan maklumat dan amalan terbaik dalam negeri dan antarabangsa, kami telah mewujudkan sistem jaminan keselamatan maklumat selaras dengan pembangunan perniagaan yang telah lulus pensijilan piawaian pengurusan keselamatan maklumat ISO27001 dan pensijilan PCI-DSS (Piawaian Keselamatan Data Industri Kad Pembayaran).
  2. Dari segi kitaran hayat data, kami telah menetapkan langkah-langkah keselamatan untuk semua pautan termasuk pengumpulan data, penyimpanan, paparan, pemprosesan, penggunaan dan pemusnahan. Kami mengambil langkah kawalan yang berbeza mengikut tahap sensitiviti maklumat, termasuk tetapi tidak terhad pada kawalan akses, penghantaran penyulitan SSL, algoritma penyulitan tahap AES256bit atau lebih tinggi untuk penyimpanan tersulit, penopengan maklumat sensitif untuk dipaparkan dan sebagainya.
  3. Walau apa pun langkah keselamatan yang disebut di atas, sila fahami juga bahawa tiada "langkah keselamatan yang sempurna" untuk internet. Kami akan bergantung pada teknologi yang tersedia sekarang dan mengambil langkah keselamatan yang sewajarnya untuk melindungi maklumat anda. Kami akan menawarkan jaminan keselamatan yang munasabah dan akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan maklumat anda tidak terbocor, rosak atau hilang.
  4. Akaun anda mempunyai ciri keselamatan terbina dalam. Anda dinasihatkan agar menyimpan akaun dan kata laluan anda dengan selamat dan jangan dedahkan kata laluan anda kepada sesiapa pun. Jika anda mendapati terdapat kebocoran maklumat peribadi anda, terutamanya kebocoran akaun dan kata laluan anda, sila hubungi kakitangan khidmat pelanggan kami dengan segera supaya kami boleh mengambil langkah yang sewajarnya.
  5. Sila simpan atau buat sandaran bagi teks, gambar dan maklumat lain tepat pada masanya. Anda hendaklah faham dan menerima bahawa sistem dan rangkaian komunikasi yang anda gunakan untuk mengakses perkhidmatan kami mungkin menimbulkan masalah disebabkan oleh faktor luar kawalan kami.
 8. Pengendalian Isu Keselamatan Maklumat
  Sekiranya berlaku kejadian keselamatan maklumat peribadi, kami akan memaklumkan kepada anda mengikut keperluan undang-undang dan peraturan tentang: maklumat asas tentang kejadian keselamatan tersebut dan kemungkinan pengaruhnya, langkah-langkah yang telah kami ambil atau akan diambil, cadangan bagi anda untuk mengambil langkah pencegahan dan mengurangkan risiko, dan juga remedi yang kami sediakan untuk anda dan sebagainya. Kami akan memaklumkan kepada anda tentang kejadian tersebut melalui e-mel, surat, telefon atau melalui pemberitahuan tolak. Apabila pemberitahuan kepada setiap pengguna seorang demi seorang tidak boleh dilakukan, kami akan membuat pengumuman mengikut cara yang munasabah dan berkesan. Pada masa yang sama, kami akan melaporkan penyelesaian kejadian keselamatan maklumat peribadi mengikut keperluan organisasi kawal selia.
 9. Perlindungan Maklumat Kanak-kanak Bawah Umur
  Trip.com sangat menitikberatkan perlindungan terhadap maklumat peribadi kanak-kanak bawah umur. Sekiranya anda berumur bawah 18 tahun, anda hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga anda sebelum menggunakan perkhidmatan Trip.com.
 10. Pengurusan Maklumat Peribadi Pengguna
  1. Anda boleh log masuk ke "Trip.com Saya" pada bila-bila masa dan pergi ke "Profil Saya" dan "Maklumat yang Biasa Digunakan" untuk melihat, menukar dan memadamkan maklumat akaun anda, mengubah suai maklumat peribadi anda, tetapan privasi dan tetapan keselamatan, menukar alamat penghantaran dan data peribadi lain yang anda berikan semasa menggunakan perkhidmatan Trip.com. Sekiranya terdapat apa-apa pertanyaan, anda boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Trip.com di service@Trip.com.
  2. Anda boleh membatalkan akaun Trip.com anda mengikut cara di bawah: Hubungi talian perkhidmatan pelanggan (400-830-6666 untuk pengguna domestik) yang dicatatkan di laman web rasmi Trip.com, ikut arahan suara untuk berhubung dengan pakar khidmat pelanggan yang akan membantu anda membatalkan akaun anda selepas proses pengesahan. Selepas pembatalan, semua maklumat dalam akaun anda akan dikosongkan dan kami tidak akan lagi mengumpul, menggunakan atau berkongsi apa-apa maklumat peribadi yang berkaitan dengan akaun ini, dengan syarat kami masih akan menyimpan maklumat yang telah dikumpulkan sebelum ini sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak berkuasa pengawalseliaan dan pihak berkuasa kompeten masih mempunyai hak untuk mengakses maklumat tersebut dalam tempoh ini.
 11. Mengakses Laman Web Kami dari tempat Di Luar Tanah Besar China
  Jika anda melawat laman web kami dari tempat di luar Tanah Besar China, sila ambil perhatian bahawa maklumat anda boleh dihantar ke, disimpan dan akan diproses di Tanah Besar China. Undang-undang perlindungan data dan undang-undang lain di Tanah Besar China mungkin berbeza daripada undang-undang di negara/wilayah anda, tetapi yakinlah bahawa kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi maklumat anda. Dengan memilih perkhidmatan kami, anda memahami dan bersetuju bahawa maklumat anda boleh dihantar ke laman web kami dan pihak ketiga yang kami kongsikan maklumat sebagaimana yang disebutkan dalam Dasar Privasi ini.
 12. Skop Penggunaan Dasar Privasi ini
  Kecuali untuk beberapa perkhidmatan tertentu, Dasar Privasi Trip.com ini akan digunakan untuk semua perkhidmatan kami. Perkhidmatan khusus tersebut akan ditadbir oleh dasar privasi tertentu yang akan menjadi sebahagian daripada Dasar Privasi Trip.com. Jika dasar privasi khusus tidak konsisten dengan Dasar Privasi Trip.com, dasar privasi khusus akan digunakan.
  Sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi Trip.com tidak digunakan untuk yang berikut: maklumat yang dikumpulkan daripada perkhidmatan pihak ketiga (termasuk mana-mana laman web pihak ketiga) yang diakses melalui perkhidmatan kami; maklumat yang dikumpulkan oleh syarikat dan agensi lain yang mengiklankan dengan menggunakan perkhidmatan kami.
 13. Pengubahsuaian Dasar Privasi
  Trip.com akan mengubah suai Dasar Privasi apabila perlu. Sila faham bahawa kami mungkin mengubah Dasar Privasi ini pada masa-masa yang kami anggap sesuai. Kami akan membuat nota bagi kemas kini terkini Dasar Privasi ini dan kemas kini akan berkuat kuasa apabila diterbitkan. Tanpa persetujuan nyata anda, Trip.com tidak akan mengurangkan hak anda mengikut Dasar Privasi ini. Trip.com akan mempamerkan perubahan besar yang dibuat secara menonjol (Sebagai contoh, untuk perubahan tentang perkhidmatan tertentu, kami akan memaklumkan kepada anda melalui e-mel tentang perubahan khusus dalam Dasar Privasi). Oleh itu, anda harus menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk mengikut dasar kami yang terkini.
 14. Undang-undang yang Mentadbir
  Dasar Privasi hendaklah selaras dengan undang-undang China termasuk peraturan konfliknya. Kedua-dua pengguna dan Ctrip.com (Hong Kong) Limited bersetuju dengan bidang kuasa mahkamah. Jika mana-mana terma Dasar Privasi ini bertentangan dengan undang-undang, terma tersebut hendaklah ditakrifkan semula mengikut cara yang menyamai atau hampir menyamai undang-undang masing-masing, sementara terma yang lain hendaklah mengekalkan kesan undang-undang dan kesan terhadap pengguna. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa apa-apa pertikaian yang timbul daripada tafsiran Dasar Privasi ini dan pemesanan pengguna terhadap mana-mana produk di Laman Web Trip.com hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah Rakyat Daerah Changning Shanghai untuk penyelesaian pertikaian.