Data publikacji: 24 maja 2018 r.

Witamy w Trip.com! Niniejsze Oświadczenie o prywatności, w połączeniu z Warunkami korzystania, określa stosowaną przez Trip.com politykę zbierania i przetwarzania danych pozwalających określić tożsamość użytkowników. Oświadczenie obowiązuje we wszystkich witrynach Trip.com (w tym serwisach powiązanych), aplikacjach mobilnych i innych usługach, których operatorem jest Trip.com (dalej zwanych „Usługami”).

Trip.com rozumie, że przekazywanie danych osobowych drogą internetową wymaga od użytkownika dużego zaufania. Zaufanie to Trip.com traktuje bardzo poważnie, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych przekazywanych przez użytkownika podczas odwiedzin witryny lub korzystania z Usług. Przed przekazaniem Trip.com danych osobowych prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o prywatności, co pozwoli poznać praktyki Trip.com w tym zakresie.

Informacje o tym Oświadczeniu dotyczącym prywatności i Trip.com

Kiedy stosuje się niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności

Niniejsze Oświadczenie o prywatności stosuje się do danych pozwalających zidentyfikować użytkownika, zbieranych przez Trip.com i aplikację mobilną od użytkownika lub jego dotyczące. Niniejszego Oświadczenia o prywatności nie stosuje się do danych anonimowych, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
Witryna może zawierać łącza do witryn strony trzeciej. Trip.com nie odpowiada za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość tych witryn. Zalecamy, aby użytkownik uważnie zapoznał się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności tych witryn.

Administrator danych

Administratorem wszystkich danych osobowych przekazanych do lub zebranych przez Trip.com i jej aplikacje mobilne jest spółka Ctrip.com (Hong Kong) Limited.

Dane osobowe użytkownika i korzystanie z witryny

Jakie dane osobowe użytkownika i innych osób są przechowywane przez Trip.com

 • Informacje przekazywane przez użytkownika bezpośrednio

  Trip.com zbiera i wykorzystuje informacje, które użytkownik przekazał jej bezpośrednio, aby świadczyć żądane przez niego usługi. Użytkownik może na przykład podać Trip.com podczas rejestracji konta w witrynie swoje imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i inne informacje. Gdy użytkownik rezerwuje bilety lotnicze lub kolejowe bądź korzysta z oferowanej usługi wynajmu samochodów, może podać imiona i nazwiska, płeć i numery dowodów osobistych pasażerów oraz imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i adres do korespondencji osoby do kontaktu, a także inne dane. Gdy użytkownik rezerwuje noclegi w hotelach i bilety na atrakcje turystyczne, może podać imiona i nazwiska osób podróżujących oraz imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail itd. osoby do kontaktu. Gdy użytkownik płaci za produkty dotyczące podróży, może podać numer karty bankowej, numer telefonu komórkowego podany uprzednio bankowi, numer karty kredytowej, nazwisko posiadacza karty, datę wygaśnięcia itd.

  Aby dostosować oferowane usługi do użytkownika, Trip.com może również zbierać informacje o jego planach i preferencjach podróży, obejmujące wymagania dietetyczne, datę wyjazdu, godzinę zameldowania i wymeldowania, wybór miejsca, wybór biletu, wybór ubezpieczenia oraz wybór innych usług (np. wynajem samochodu, bilety na atrakcje, przewodniki turystyczne itd.) świadczonych przez Trip.com.

  Jeśli użytkownik chce skontaktować się z zespołem obsługi klienta Trip.com lub nawiązać kontakt w inny sposób (np. poprzez media społecznościowe), Trip.com również będzie zbierać jego dane, takie jak imię i nazwisko oraz dane do kontaktu.

  Uczestnik może również brać udział w programach polecania i loteriach. Wzięcie udziału oznacza podanie Trip.com imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu. Dodatkowo użytkownik może przekazywać Trip.com swoje opinie lub prosić o pomoc w korzystaniu z usług Trip.com związanych z podróżami.

  Użytkownik może podróżować z innymi osobami lub dokonywać rejestracji w cudzym imieniu. W takim przypadku przekazuje on Trip.com podobne dane. Trip.com przypomina jednak, że odpowiedzialność za zapewnienie, że osoba lub osoby, których dane osobowe użytkownik przekazał Trip.com w tym celu, wiedzą o tym i wyraziły zgodę na przekazanie swoich danych, spoczywa na użytkowniku.

 • Dane zbierane automatycznie

  Trip.com zbiera określone dane użytkownika w sposób automatyczny. W szczególności:

  Dane rejestrowane, tj. informacje, które system może zbierać automatycznie poprzez pliki cookie, web beacony lub inne metody podczas korzystania przez użytkownika z usług Trip.com, w tym:

  • Informacje o urządzeniu lub oprogramowaniu, takie jak adres IP, wersja oprogramowania i identyfikator (IDFA/IMEI) używanego urządzenia mobilnego oraz konfiguracja przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego wykorzystywanego do dostępu do usług Trip.com.
  • Informacje wyszukiwane lub przeglądane przy korzystaniu z usług Trip.com, na przykład używane strony internetowe lub terminy wyszukiwane i strony odwiedzane za pośrednictwem aplikacji, a także inne informacje przeglądane lub przekazywane przy korzystaniu z usługi Trip.com.
  • Informacje zawarte w treściach przekazywanych za pośrednictwem usług Trip.com, na przykład udostępnione lub przesłane zdjęcia, komentarze, daty i godziny itd.

  Informacje o lokalizacji, zbierane gdy użytkownik włączy funkcję lokalizacji w urządzeniu i korzysta z usług opartych o lokalizację. Informacje te obejmują dane o położeniu geograficznym użytkownika zebrane za pośrednictwem systemu GPS lub sieci bezprzewodowej, dane o adresie zawarte w podanych Trip.com danych konta oraz dane współdzielone, przesłane przez użytkownika lub inne osoby, wskazujące jego aktualną lub poprzednią lokalizację. Użytkownik może wyłączyć funkcję lokalizacji, aby uniemożliwić Trip.com zbieranie danych o jego lokalizacji.

  • Pomoc Trip.com w rozpoznaniu sesji przeglądarki jako należącej do wcześniejszego odwiedzającego i zapamiętanie preferencji ustawionych podczas odwiedzin przeglądarki w witrynie. Możliwe jest również automatyczne logowanie w witrynie po zaznaczeniu pola wyboru „Sign me automatically next time” (Zaloguj mnie automatycznie następnym razem).
  • Pomoc Trip.com w dostosowaniu wyświetlanych użytkownikowi w witrynie i innych serwisach internetowych treści i reklam. Na przykład po przejściu użytkownika do jednej ze stron witryny Trip.com jej dostawcy usług lub jej partnerzy automatycznie ustawiają plik cookie rozpoznający przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych i wyświetlający mu informacje i reklamy bazujące na prawdopodobnych zainteresowaniach.
  • Pomoc w mierzeniu i badaniu skuteczności funkcji i ofert witryny, reklam i komunikacji e-mailowej (poprzez ustalenie, które e-maile użytkownik otwiera i na które reaguje).

  Użytkownik nie ma obowiązku akceptowania plików cookie. W dostępnej na pasku narzędzi przeglądarki funkcji pomocy można dowiedzieć się, w jaki sposób zabronić przeglądarce akceptowania nowych plików cookie lub wyłączyć je w całości. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik odmówi przyjęcia plików cookie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do wielu oferowanych w witrynie usług dotyczących podróży.

 • Dane otrzymywane z innych źródeł.

  Trip.com otrzymuje dane użytkownika również od swoich partnerów i kontrahentów. Na przykład gdy użytkownik dokonuje rezerwacji za pośrednictwem witryny lub aplikacji mobilnej jednego z partnerów lub kontrahentów Trip.com, informacje o rezerwacji mogą zostać przekazane Trip.com, aby można było je przetworzyć i zapewnić, że zostaną pomyślnie zapisana. Trip.com umożliwia również logowanie się do jej witryny za pomocą konta w serwisie społecznościowym. Za zgodą użytkownika (wyrażaną poprzez platformę społecznościową) Trip.com uzyska wtedy dostęp do danych osobowych użytkownika za pośrednictwem platformy.

  Dodatkowo Trip.com może zintegrować ze swoimi platformami funkcje rozmów głosowych, które umożliwiają użytkownikom łączenie się z Trip.com; w takim przypadku Trip.com będzie otrzymywać metadane dotyczące rozmów (skąd użytkownik dzwonił, kim jest oraz jaka była data i długość połączenia).

 • Trip.com zasadniczo zbiera i wykorzystuje dane osobowe użytkownika do następujących celów:

  1. Realizacja umowy lub podjęcie działań związanych z umową: korzystanie z danych użytkownika może być niezbędne do realizacji zawartej z nim umowy, w tym:
   • 1) Świadczenie użytkownikowi usług: Trip.com wykorzysta dane osobowe użytkownika do wypełnienia jego rezerwacji internetowej i zarządzania nią. Dodatkowo Trip.com będzie oferować użytkownikowi powiązane produkty i usługi poprzez swoich partnerów, kontrahentów i osoby trzecie.
   • 2) Wypełnianie obowiązków: obsługa roszczeń i płatności ubezpieczeniowych z odpowiednich polis, przetwarzanie prowizji wypłaconych kontrahentom, zgłaszanie szkody spowodowanej przez partnerów serwisowych, odzyskiwanie dokonanych płatności itd.
  2. Prowadzenie działalności i realizacja uzasadnionych interesów Trip.com. W szczególności:
   • 1) Zarządzanie kontami: użytkownik może utworzyć konto w witrynie Trip.com, a Trip.com wykorzysta podane przez niego dane do zarządzania kontem i oferowania mu praktycznych funkcji. Przy użyciu konta użytkownik może wykonywać różne czynności, na przykład zarządzać rezerwacjami, poprawiać ustawienia osobiste, dodawać często używane dane pasażerów, sprawdzać wcześniejsze rezerwacje, oceniać zamówienia, zarządzać płatnościami itd.
   • 2) Reagowanie na zapytania i prośby użytkownika: Trip.com zapewnia klientowi pomoc w wielu językach, oferując ją w razie potrzeby.
   • 3) Działania marketingowe: po uzyskaniu w razie konieczności zgody użytkownika Trip.com wykorzysta jego dane osobowe również do zasadnych celów marketingowych, na przykład wysyłania najświeższych wiadomości o produktach lub usługach dotyczących podróży, przekazywania spersonalizowanych rekomendacji oraz informacji o innych działaniach promocyjnych, które mogą go zainteresować.
   • 4) Kontakt z użytkownikiem: reagowanie i odpowiadanie na pytania i prośby użytkownika, wysyłanie wiadomości dotyczących rezerwacji (na przykład wiadomości o pomyślnym dokonaniu rezerwacji, wiadomości przypominających o uzupełnieniu niezakończonej rezerwacji itd.). Trip.com może również wysyłać użytkownikowi ankiety i prosić go o przekazanie opinii o jej usługach itd.
   • 5) Badanie rynku:  Trip.com może niekiedy zaprosić użytkownika do udziału w badaniu rynku, aby lepiej zorientować się, jakimi produktami, usługami i witrynami interesuje się użytkownik.
   • 6) Zwiększenie bezpieczeństwa i pewności usług:Trip.com może wykrywać oszustwa i czyny bezprawne i zapobiegać im, wykorzystując dane osobowe użytkownika do celów oceny ryzyka i bezpieczeństwa.
   • 7)  Analiza danych: Trip.com może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do analizy w celu poznania jego lokalizacji, preferencji i danych demograficznych albo dopasowania ich do danych uzyskanych z innych źródeł (w tym od strony trzeciej), aby rozwijać swoje produkty, usługi i plany marketingowe oraz ulepszać usługi.
   • 8) Rutynowa działalność: w tym między innymi zarządzanie rezerwacjami, weryfikacja klientów, wsparcie techniczne, konserwacja sieci, rozwiązywanie problemów, wewnętrzne kwestie administracyjne, wewnętrzne zasady i procedury oraz tworzenie wewnętrznych sprawozdań.
   • 9) Monitoring:Trip.com monitoruje konta klientów, aby zgodnie z odpowiednimi przepisami zapobiegać oszustwom, terroryzmowi, nieprawdziwym oświadczeniom, incydentom bezpieczeństwa lub przestępstwom, badać je lub zgłaszać. Trip.com może również nagrywać rozmowy użytkownika z personelem obsługi klienta, zarówno gdy zostały zainicjowane przez użytkownika, jak i Trip.com. Trip.com może wykorzystać nagrania do monitorowania jakości systemu obsługi użytkownika, sprawdzania dokładności przekazywanych informacji w celu zapobieżenia oszustwom, bądź prowadzenia wewnętrznych szkoleń personelu.
   • 10)  Recenzje i opinie:
    • • Trip.com wyświetla recenzje gości na stronach danego obiektu noclegowego w swojej witrynie, aplikacji mobilnej, kontach w mediach społecznościowych i aplikacjach mediów społecznościowych bądź w witrynie obiektu lub kontrahenta. Recenzje służą do informowania innych podróżujących o jakości produktu dotyczącego podróży, wybranej lokalizacji i innych wykorzystanych usługach.
    • • Trip.com łączy również recenzje gości z opiniami innych klientów, aby sortować recenzje i porządkować je w odpowiedniej kolejności. Trip.com może wykorzystywać informacje zawarte w recenzjach lub inne informacje dotyczące miejsc docelowych, które użytkownik przekazuje Trip.com w postaci anonimowej, chyba że znajdują się one w profilu publicznym użytkownika. W ten sposób Trip.com pomaga innym podróżnym znaleźć właściwą lokalizację i najbardziej odpowiadające im zakwaterowanie.
    • • Pisząc recenzję jako gość, użytkownik zgadza się, że może ona być wyświetlana przez Trip.com w sposób szczegółowo opisany w Warunkach użytkowania.
   • 11) Weryfikacja płatności: jeśli użytkownik dokonuje płatności kartą kredytową lub debetową, Trip.com korzysta z usług strony trzeciej do sprawdzenia poprawności podanego kodu banku, numeru rachunku i numeru karty w celu zapobiegania oszustwom.
   • 12) Dochodzenia i obsługa skarg:  Trip.com wykorzystuje informacje przekazane przez użytkownika do badania otrzymanych od niego lub innych osób skarg dotyczących witryny, produktów lub usług Trip.com. Dane te są również wykorzystywane w razie konieczności w związku z roszczeniami, przestrzeganiem przepisów, spełnianiem wymogów regulacyjnych i prowadzeniem dochodzeń (dotyczy to również ujawniania tych informacji w związku z postępowaniem lub sporem sądowym).
  3. W przypadku udzielenia zgody przez użytkownika:
   • 1) Trip.com będzie wysyłać mu drogą elektroniczną komunikaty marketingu bezpośredniego dotyczące odpowiednich produktów i usług Trip.com lub innych produktów i usług oferowanych przez jej partnerów i kontrahentów.
   • 2) Trip.com wykorzystuje pliki cookie lub podobne technologie zgodnie z powyższym punktem „Korzystanie z plików cookie”, aby lepiej poznać preferencje użytkownika i zaoferować mu właściwe produkty.
   • 3) W innych sytuacjach, w których użytkownik proszony jest o zgodę, dane wykorzystane zostaną do wskazanego w danym momencie celu.
  4. Cele, do których realizacji Trip.com jest zobowiązana prawem:

   Cele prawne: w niektórych sytuacjach może zajść konieczność wykorzystania danych użytkownika do obsługi i załatwiania sporów prawnych, dochodzeń organów regulacyjnych i zgodności z wymaganiami regulacyjnymi, odpowiedzi na prośby organów administracji rządowej lub organów ścigania prowadzących dochodzenie bądź wyegzekwowania Warunków korzystania w związku z Usługami świadczonymi przez Trip.com zgodnie z zasadnymi oczekiwaniami.

   Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
   Trip.com przeprowadziła testy równoważenia interesów dla wykonywanych czynności przetwarzania danych na podstawie jej uzasadnionych interesów opisanych powyżej. Użytkownik może uzyskać informacje o wynikach testów, kontaktując się z Trip.com pod adresem podanym w dalszej części oświadczenia.

   Cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego
   Gdy Trip.com przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może zawsze ją cofnąć, choć Trip.com może dysponować odmienną podstawą prawną, taką jak wymienione powyżej, i nadal przetwarzać jego dane w innych celach. W niektórych przypadkach Trip.com może wysyłać użytkownikowi komunikaty marketingu bezpośredniego bez jego zgody, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Trip.com. Użytkownikowi przysługuje bezwzględne prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na marketing bezpośredni lub profilowanie wykonywane do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik może cofnąć zgodę, korzystając z danych do kontaktu podanych poniżej.

Okres przetwarzania danych osobowych

  W przypadku gdy Trip.com przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie dopuszczonym prawem lub za jego zgodą, Trip.com będzie przechowywać jego dane osobowe odpowiednio (i) jedynie przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów, (ii) do momentu sprzeciwienia się przez użytkownika przetwarzaniu jego danych osobowych (o ile Trip.com ma uzasadniony interes w korzystaniu z tych danych) lub (iii) do momentu cofnięcia przez użytkownika zgody. Jeśli jednak Trip.com zostanie zobowiązana do zachowania danych osobowych użytkownika przepisami prawa lub w celu zareagowania na roszczenie, Trip.com zachowa je do zakończenia okresu wymaganego prawem lub zaspokojenia stosownych roszczeń.

Gdzie będą przetwarzane moje dane osobowe

  Trip.com jest spółką o charakterze globalnym, która prowadzi działalność zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i poza nim. Trip.com współpracuje również z dostawcami zewnętrznymi mającymi siedzibę na terytorium EOG i poza nim. Stąd też Trip.com może przekazywać dane osobowe użytkownika do krajów spoza EOG, w tym krajów, w których mogą nie obowiązywać przepisy ustanawiające ten sam zakres ochrony danych co na terytorium EOG. W przypadku gdy dojdzie do takiego przekazania, nastąpi ono na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 87/2010/WE lub decyzją zastępującą ją w przyszłości), tak aby zapewnić taki sam poziom ochrony danych osobowych użytkownika, jak stosowany na terytorium EOG. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem PL_dataprotection@trip.com.

Jak Trip.com udostępnia moje dane?

  Trip.com może udostępniać dane o rezerwacjach użytkownika, jego koncie, urządzeniu i lokalizacji swoim spółkom partnerskim w ramach grupy biznesowej oraz osobom trzecim, takim jak wskazani poniżej kontrahenci, aby zapewnić prawidłowe świadczenie użytkownikowi usług. Kontrahenci Trip.com obejmują następujące grupy podmiotów:

  • Usługodawcy: w tym między innymi hotele, linie lotnicze, linie rejsowe, agencje wynajmu samochodów, biura podróży, operatorzy miejsc widokowych oraz organizatorzy imprez i pośrednicy, którzy spełniają potrzeby użytkownika związane z rezerwacją. Usługodawcy mogą kontaktować się z użytkownikiem stosownie do potrzeb, aby zaoferować mu produkty i usługi dotyczące podróży. Trip.com nie sprawuje kontroli nad usługodawcami, a ujawniane im dane osobowe objęte są oświadczeniem o prywatności i praktykami bezpieczeństwa danego usługodawcy. Stąd też Trip.com zachęca użytkowników do zapoznania się z zasadami prywatności usługodawcy, którego produkty użytkownik nabywa za pośrednictwem Trip.com.
  • Podmioty zewnętrzne: Trip.com może współpracować z podmiotami zewnętrznymi, które na podstawie umowy świadczą usługi lub wykonują w imieniu Trip.com różne funkcje, takie jak przetwarzanie transakcji kartami kredytowymi, analiza biznesowa, obsługa klienta, marketing, dystrybucja ankiet lub loterii oraz zapobieganie oszustwom. Trip.com może również upoważnić podmioty zewnętrzne do zbierania w jej imieniu danych, w tym danych niezbędnych do realizowania przez nią funkcji witryny lub ułatwiających wyświetlanie reklam internetowych dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Podmioty zewnętrzne posiadają dostęp do danych i mogą je gromadzić tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji, nie wolno im natomiast przekazywać ani wykorzystywać tych danych do innych celów.
  • Instytucje finansowe i zewnętrzne agencje płatnicze:  gdy użytkownik dokonuje rezerwacji, ubiega się o zwrot płatności lub wykupuje ubezpieczenie, Trip.com przekazuje powiązane z tą czynnością dane właściwym instytucjom finansowym lub zewnętrznym agencjom płatniczym. W zakresie, w jakim Trip.com uważa za stosowny przy wykrywaniu oszustw i zapobieganiu im, przekazuje ponadto właściwym instytucjom finansowym inne niezbędne informacje (np. adres e-mail, numer telefonu i adres IP).
  • Kontrahenci: podmioty, z którymi Trip.com oferuje wspólnie produkty lub usługi, bądź których produkty lub usługi oferuje w swoich witrynach lub aplikacjach. Użytkownik może rozpoznać, gdy w żądanym przez niego produkcie lub usłudze ma udział osoba trzecia, gdyż jej firma pojawia się wtedy samodzielnie lub razem z firmą Trip.com. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z takich opcjonalnych produktów i usług, Trip.com może udostępnić jego dane, w tym dane osobowe, kontrahentom. Należy pamiętać, że Trip.com nie sprawuje kontroli nad praktykami kontrahentów zewnętrznych.
  • Spółki powiązane w grupie przedsiębiorstw Trip.com: Trip.com może przekazywać dane osobowe użytkownika spółkom powiązanym, aby jak najlepiej świadczyć żądane usługi i przekazywać informacje dotyczące innych produktów i usług dotyczących podróży. We wszystkich obszarach naszej spółki stosuje się podobne środki ochrony danych osobowych użytkownika, nie mniej ścisłe niż wskazane w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.

  Trip.com może również przekazywać dane użytkownika w celu wypełniania obowiązków ustawowych, ochrony interesów własnych lub użytkownika w kwestiach prawnych, oraz przy fuzji lub przejęciu.

Jakie są moje uprawnienia

Prawo dostępu do danych, usuwania danych i inne

Jeśli użytkownik chce usunąć dane swojego konta Trip.com, może skontaktować się z działem obsługi klienta (https://pages.trip.com/service-guideline/contact-us-en-us.html) wskazanym nw oficjalnej witrynie Trip.com oraz postępować według instrukcji, co spowoduje połączenie ze specjalistą obsługi klienta, który po przeprowadzeniu procesu weryfikacji pomoże użytkownikowi usunąć dane konta. Po usunięciu konta Trip.com nie będzie już zbierać, wykorzystywać ani udostępniać danych osobowych powiązanych z kontem.

Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych, jeśli nie chce, aby Trip.com wykorzystywała jego dane w celu świadczenia mu Usług.

Dodatkowo użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia błędnych danych oraz dodania do nich uwag lub wyjaśnień. Użytkownik może również poprosić o przesłanie kopii jego danych osobowych w zorganizowanym i czytelnym dla komputera formacie innemu usługodawcy (jeśli jest to technicznie możliwe).

Użytkownik może również zażądać, aby Trip.com nie zbierała i nie wykorzystywała jego danych osobowych w określonych celach bądź powstrzymała się od przekazywania albo w szczególności nie udostępniała ich osobom trzecim.

Powyższe uprawnienia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Jeśli na przykład użytkownik zażąda, aby Trip.com usunęła dane, do których zachowania jest zobowiązana prawem, lub gdy Trip.com posiada nadrzędny uzasadniony interes w ich zachowaniu, Trip.com może nie być w stanie usunąć wszystkich danych osobowych użytkownika, w którym to przypadku poinformuje go o stosownych wyjątkach.

Trip.com odpowie na żądanie użytkownika bez zbędnej zwłoki. Trip.com zachowuje prawo do podjęcia zasadnych kroków sprawdzających tożsamość klienta zanim podejmie działania w związku z jego żądaniem.

Pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa danych bądź żądania, o których mowa powyżej, należy kierować na adres PL_dataprotection@trip.com.

Jak mogę wnieść skargę

Trip.com zobowiązuje się do badania i rozpatrywania skarg dotyczących zbierania lub wykorzystywania danych osobowych. Skargę wnieść można na adres PL_dataprotection@trip.com.

Aby umożliwić skuteczne rozwiązanie problemu, użytkownik powinien wyraźnie podać następujące dane:

 • • treść skargi dotyczącej prywatności danych (podać jak najwięcej szczegółów, w tym kraj, zarzuty użytkownika dotyczące naruszenia prywatności danych oraz środki zaradcze);
 • • imię i nazwisko oraz metoda kontaktu z użytkownikiem;
 • • poprzednia korespondencja związana z danym problemem dotyczącym prywatności danych.

Jeśli użytkownik posiada miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej i nie jest zadowolony z załatwienia skargi przez Trip.com, może wnieść skargę do stosownego organu ochrony danych odpowiednio w kraju, w którym posiada miejsce zamieszkania lub w którym jego zdaniem wystąpiło naruszenie.

Trip.com dąży do rozwiązania wszystkich problemów w sposób terminowy lub nakazany obowiązującymi przepisami prawa, jeśli jednak nie jest to możliwe z uwagi na konieczność przeprowadzenia bardziej szczegółowego dochodzenia, będzie regularnie kontaktować się z użytkownikiem, aby zapewnić informowanie go o rozwiązaniu sprawy.

Korzystanie ze strony internetowej przez dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, nie mogą zarejestrować się w witrynie ani z niej korzystać.

Szczególne kategorie danych osobowych

W związku ze spełnianiem próśb dotyczących podróży, a wynikających z niepełnosprawności i wymogów dietetycznych, niektóre przekazywane przez użytkownika dane mogą być uważane za „szczególne kategorie” danych osobowych. Przetwarzanie takich danych przez Trip.com odbywa się na podstawie zgody udzielonej w momencie ich zbierania.

Korzystanie z aplikacji Trip.com dla telefonów komórkowych i tabletów

Gdy użytkownik korzysta z aplikacji Trip.com na telefony komórkowe lub tablety (dalej łącznie zwane „Aplikacjami mobilnymi”), Trip.com zbiera i przetwarza dane użytkownika w ten sam sposób i do tych samych celów co podczas korzystania z witryny.

Dodatkowo przy korzystaniu z Aplikacji mobilnej zbierane są również inne dane. W szczególności:

 • • Trip.com zbiera dane o funkcjach Aplikacji mobilnej na podstawie składników Aplikacji mobilnej, z których użytkownik korzysta. Dzięki temu Trip.com może zidentyfikować składniki Aplikacji mobilnej interesujące jej klientów, a co się z tym wiąże dopracować i stale ulepszać Aplikację mobilną. Zebrane do tego celu dane nie umożliwiają Trip.com bezpośredniej identyfikacji użytkownika.
 • • Każda Aplikacja mobilna wysyła również Trip.com oryginalny numer urządzenia, ciąg cyfr lub liter unikatowo identyfikujący każde urządzenie mobilne.
 • • Gdy użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej, może udostępnić swoją aktualną lokalizację za pośrednictwem sieci GPS lub podobnej technologii, aby wyszukać pobliskie hotele lub lotniska. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić dane o lokalizacji, serwery Trip.com mogą je anonimowo zbierać. Użytkownik może wyłączyć dostęp Aplikacji mobilnej do swojej lokalizacji w dowolnym momencie z poziomu menu ustawień telefonu.
 • • Każda Aplikacja mobilna wysyła również do Trip.com informacje o błędach w razie awarii lub zawieszenia. Dzięki temu Trip.com może zbadać błąd i zwiększyć stabilność Aplikacji mobilnej. W ramach raportów o błędach Aplikacja mobilna wysyła do Trip.com informacje o typie i wersji urządzenia mobilnego, identyfikatorze użytkownika, godzinie wystąpienia błędu i stanie aplikacji w momencie wystąpienia błędu. Trip.com nie wykorzystuje tych informacji do celów innych niż badanie i usuwanie błędów.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Aplikacja mobilna zbierała takie informacje, może usunąć ją w całości z urządzenia mobilnego i korzystać z usług Trip.com za pośrednictwem witryny.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji

Trip.com wysoce ceni sobie bezpieczeństwo informacji, w związku z czym powołała specjalny zespół zajmujący się tym zagadnieniem. Trip.com dąży do ochrony danych osobowych użytkownika i podjęła ku temu odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne.

Jeśli chodzi o cykl życia danych, Trip.com opracowała środki techniczne dla wszystkich etapów tego cyklu, w tym gromadzenia, przechowywania, wyświetlania, przetwarzania, wykorzystywania i niszczenia danych. Trip.com stosuje różne środki kontroli w zależności od poziomu wrażliwości informacji, w tym między innymi kontrolę dostępu, szyfrowanie transmisji protokołem SSL oraz algorytmy wysokiego poziomu do szyfrowania pamięci masowych, maskowania wyświetlanych danych wrażliwych itd.

Niezależnie od powyższych środków bezpieczeństwa należy również pamiętać, że w Internecie nie ma „idealnych” zabezpieczeń. Trip.com korzysta z aktualnie dostępnych technologii i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa celem ochrony danych użytkownika.

Konto użytkownika posiada wbudowane zabezpieczenia. Zaleca się, aby użytkownik odpowiednio zabezpieczał swoją nazwę konta i hasło i nikomu nie ujawniał hasła. Jeśli użytkownik stwierdzi, że doszło do wycieku jego danych osobowych, zwłaszcza nazwy konta i hasła, powinien niezwłocznie skontaktować się z personelem obsługi klienta, aby można było podjąć odpowiednie środki.

W mało prawdopodobnym przypadku naruszenia dotyczącego danych osobowych użytkownika zostanie on o nim poinformowany pocztą elektroniczną lub w inny sposób zgodnie z przepisami ustaw i rozporządzeń.

Preferencje dotyczące marketingu

Użytkownik ma również prawo żądać, aby jego dane osobowe nie były w żadnym przypadku przetwarzane do celów marketingowych. Z prawa tego użytkownik może skorzystać, kontaktując się z Trip.com w dowolnym momencie. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania nieistotnych wiadomości e-mail, w tym wiadomości marketingowych, poprzez kliknięcie łącza znajdującego się na końcu tych wiadomości lub zmianę ustawień powiadomień w profilu swojego konta w witrynie lub w aplikacji Trip.com.

Działanie w charakterze podmiotu przetwarzającego dane

Gdy nasi kontrahenci zawierają z Trip.com lub jej spółkami powiązanymi umowy o świadczenie usług, Trip.com działa na polecenie jej klientów jako podmiot przetwarzający dane. Oznacza to, że kontrahenci dyktują Trip.com, jak ma korzystać z przekazywanych jej danych, jak długo je przechowywać oraz czy i jak udzielać pomocy przy zapytaniach dotyczących danych. Jeśli użytkownik jest klientem końcowym jednego z kontrahentów Trip.com i ma prośbę lub pytanie dotyczące prywatności, powinien zwrócić się z nimi do kontrahenta. Trip.com udzieli pomocy swoim kontrahentom zgodnie z ich poleceniami, aby spełnić prośbę użytkownika.

Zmiana Oświadczenia o ochronie prywatności

Trip.com w razie konieczności dokona zmian niniejszego Oświadczenia o prywatności. Prosimy pamiętać, że Trip.com może okresowo poprawiać niniejsze Oświadczenie o prywatności w sposób, jaki uzna za stosowny. Trip.com wskaże w Oświadczeniu o prywatności datę jego ostatniej aktualizacji, która wchodzi w życie z momentem opublikowania. Trip.com nie może ograniczyć uprawnień użytkownika wynikających z niniejszego Oświadczenia o prywatności bez jego zgody. Trip.com w wyraźny sposób określi najważniejsze zmiany dokonane w Oświadczeniu o prywatności (np. zmiany dotyczące niektórych usług) i poinformuje o nich użytkownika pocztą elektroniczną. Dlatego też użytkownik powinien okresowo sprawdzać Oświadczenie o prywatności, aby na bieżąco śledzić aktualne zasady obowiązujące na Trip.com.