PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2019 r.

CO ZAWIERAJĄ NINIEJSZE WARUNKI?

Niniejsze warunki określają zasady korzystania z witryny Trip.com („witryna”), w tym standardy dotyczące treści, które mają zastosowanie przy przesyłaniu treści do witryny, udostępnianiu adresu witryny oraz wszelkich innych interakcjach z witryną. Odniesienia do witryny z definicji zawierają elementy pochodne, między innymi takie, jak powiązane witryny i aplikacje, z których użytkownicy korzystają za pomocą telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń.

KIM JESTEŚMY I JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Trip.com to witryna administrowana przez Ctrip.com (Hong Kong) Limited, wraz z Ctrip.com International Ltd i jej podmiotami stowarzyszonymi („my”, „nas”, „nasze”). Wyrażenie „podmiot stowarzyszony” oznacza podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący bądź kontrolowany lub pozostający pod wspólną kontrolą Ctrip.com International Ltd., a słowo „kontrola” oznacza posiadanie przynajmniej pięćdziesięciu procent (50%) udziałów uprawniających do głosowania w danym podmiocie lub kierowanie bądź znaczącą kontrolę nad danym podmiotem.

Ctrip.com (Hong Kong) Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Hongkongu pod adresem Unit 3003, 30/F, Paul Y. Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Jesteśmy globalnym internetowym biurem podróży.

Aby skontaktować się z nami, prosimy zadzwonić lub napisać e-mail do działu obsługi klienta (adres e-mail oraz numer infolinii można znaleźć pod adresem https://www.trip.com/help). W przypadku problemów dotyczących naruszeń treści wygenerowanych przez użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem content@trip.com.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZYMY

Nasza witryna pomaga użytkownikom w uzyskiwaniu informacji dotyczących podróży, ustalaniu dostępności produktów i usług turystycznych, dokonywaniu rezerwacji, realizacji transakcji z usługodawcami turystycznymi oraz obsłudze zapytań dotyczących obsługi klienta.

KORZYSTAJĄC Z NASZEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI

Korzystając z naszej witryny, użytkownik potwierdza akceptację niniejszych warunków oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej witryny.

Korzystając z naszej witryny, użytkownik gwarantuje, że jest zdolny do zawarcia prawnie wiążącej umowy (w tym jest w wieku wymaganym do osiągnięcia zdolności do czynności prawnych w kraju użytkownika) oraz że będzie korzystał z witryny wyłącznie do dokonywania zasadnych rezerwacji.

Zalecamy wydrukowanie niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości.

UŻYTKOWNIK MOŻE BYĆ OBJĘTY RÓWNIEŻ INNYMI WARUNKAMI

Niniejsze warunki korzystania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również dotyczą korzystania z naszej witryny:

PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Co pewien czas wprowadzamy zmiany w niniejszych warunkach. W górnej części warunków podajemy datę ostatniej aktualizacji, a wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Zarejestrowani użytkownicy witryny otrzymają powiadomienie o wprowadzeniu istotnych zmian niniejszych warunków za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do konta lub poprzez publikację powiadomienia w naszej witrynie. W przypadku braku akceptacji zaktualizowanych warunków prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny. Za każdym razem, w przypadku chęci skorzystania z witryny, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami, aby upewnić się, jakie warunki obowiązują w danej chwili.

PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W WITRYNIE

Co pewien czas możemy aktualizować i zmieniać naszą witrynę w związku ze zmianami w ofercie naszych usług, potrzebami klientów oraz priorytetami naszej działalności. Staramy się informować użytkowników o wszelkich istotnych zmianach.

PRAWO DO ZAWIESZENIA LUB ZAMKNIĘCIA WITRYNY

Dostęp do naszej witryny jest bezpłatny.

Nie gwarantujemy, że witryna i wszelkie opublikowane w niej treści będą zawsze i nieprzerwanie dostępne. Możemy zawiesić, zamknąć lub ograniczyć dostępność całości bądź części naszej witryny z przyczyn biznesowych i operacyjnych. Postaramy się poinformować użytkowników o zawieszeniu lub zamknięciu witryny.

Dostępność naszej witryny jest zależna od dostępu do Internetu oraz urządzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez użytkownika w wyniku braku dostępności witryny spowodowanego wydarzeniami, okolicznościami lub przyczynami, nad którymi nie mamy kontroli, w tym z powodu niestabilności połączenia z Internetem, systemu czy urządzenia, wirusów komputerowych i ataków hakerskich.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnego sprzętu (w tym między innymi odpowiedniego urządzenia i łączności z Internetem) oraz upewnienie się, że osoby korzystające z naszej witryny za pośrednictwem udostępnionej przez użytkownika łączności z Internetem zapoznały się z niniejszymi warunkami korzystania oraz innymi obowiązującymi warunkami i przestrzegają ich.

DANE KONTA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza, że wszelkie podane przez niego informacje dotyczące jego konta są prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne.

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, użytkownik zgadza się traktować takie informacje jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez niego w wyniku niepotraktowania takich informacji jako poufnych.

W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania, mamy prawo do dezaktywacji kodu identyfikacyjnego lub hasła, niezależnie od tego, czy zostało ono wybrane przez użytkownika, czy nadane przez nas.

W przypadku wiedzy lub podejrzeń, że ktokolwiek wszedł w posiadanie kodu identyfikacyjnego lub hasła użytkownika, należy niezwłocznie nas o tym poinformować, korzystając z podanych wyżej danych do kontaktu.

W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW W NASZEJ WITRYNIE

Jesteśmy właścicielami lub posiadamy licencję na korzystanie z wszelkich patentów, praw autorskich, znaków towarowych, nazw firmowych, praw do wzoru, praw do oprogramowania komputerowego, praw do baz danych oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej, niezależnie od rejestracji lub jej braku, w naszej witrynie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może drukować i pobierać fragmenty stron w ramach naszej witryny na użytek własny, a także może zwracać uwagę innych osób w ramach swojej organizacji na treści publikowane w naszej witrynie.

Zabronione jest wprowadzanie zmian w drukowanych lub cyfrowych kopiach materiałów wydrukowanych lub pobranych w dowolny sposób, a także korzystanie z ilustracji, zdjęć oraz materiałów audiowizualnych lub graficznych odrębnie od tekstu, do którego były dołączone.

Należy zawsze uznawać nasz (oraz innych zidentyfikowanych autorów) status jako autorów treści opublikowanych w naszej witrynie.

Wykorzystywanie dowolnej części treści opublikowanych w naszej witrynie do celów handlowych bez uprzedniego uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców jest zabronione.

W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania dowolnego elementu naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków korzystania, prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast przestaje obowiązywać, a użytkownik jest zobowiązany, według naszego uznania, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich wykonanych przez niego kopii materiałów.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WITRYNY, KTÓRYCH ADRESY UDOSTĘPNIAMY

Adresy innych witryn i zasobów przekazane przez osoby trzecie i opublikowane w naszej witrynie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy traktować ich jako zaakceptowanych przez nas witryn lub informacji, które są w nich opublikowane.

Nie mamy kontroli nad treścią takich witryn i zasobów.

BRAK WERYFIKACJI TREŚCI GENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Niniejsza witryna może zawierać informacje i materiały przesyłane przez innych użytkowników, między innymi za pośrednictwem forów, list dyskusyjnych i funkcji publikowania opinii. Takie informacje i materiały nie są przez nas weryfikowane. Opinie wyrażane przez innych użytkowników witryny nie odzwierciedlają naszych poglądów ani wartości. Niniejszym wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za straty i szkody wynikające z korzystania z obszarów interaktywnych przez użytkownika z naruszeniem standardów dotyczących treści określonych poniżej.

W razie chęci przekazania skargi na temat informacji i materiałów przesłanych przez innych użytkowników prosimy o kontakt za pośrednictwem powyższych danych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY I SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NASZEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. WIELE INFORMACJI DOSTĘPNYCH W NASZEJ WITRYNIE POCHODZI OD USŁUGODAWCÓW I/LUB UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY, KTÓRZY WYRAZILI SWOJĄ OPINIĘ NA TEMAT USŁUG. STARAMY SIĘ ZAPEWNIĆ, ABY INFORMACJE TE BYŁY DOKŁADNE I PEŁNE, JEDNAK, W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z POWODU NIEDOKŁADNOŚCI LUB NIEPEŁNOŚCI INFORMACJI. INNE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄ W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z DOKONANIA REZERWACJI USŁUG TURYSTYCZNYCH W TEJ WITRYNIE. ZAWARTO JE W WARUNKACH REZERWACJI, Z KTÓRYMI MOŻNA SIĘ ZAPOZNAĆ, KORZYSTAJĄC Z PODANEGO POWYŻEJ ODNOŚNIKA. NIE WYDAJEMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH UŻYTKOWNIKOWI W NINIEJSZEJ WITRYNIE ORAZ WSZELKIE TEGO TYPU OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI SĄ WYŁĄCZONE W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE NASZA WITRYNA SŁUŻY DO UŻYTKU DOMOWEGO I PRYWATNEGO. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE KORZYSTAĆ Z WITRYNY DLA CELÓW HANDLOWYCH LUB BIZNESOWYCH, A MY NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA UTRACONY ZYSK, UTRACONE TRANSAKCJE, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH. W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI W KAŻDYM PRZYPADKU OGRANICZONA BĘDZIE DO JEDNEGO TYSIĄCA (1000) DOLARÓW HONGKOŃSKICH.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA STRATY I SZKODY PONIESIONE PRZEZ NAS

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez nas w wyniku korzystania z witryny przez użytkownika z naruszeniem niniejszych warunków. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z treścią Oświadczenia o ochronie prywatności, które jest dostępne pod adresem podanym wyżej.

NIEDOZWOLONE KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik może korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie może korzystać z witryny:

STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI

Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów publikowanych przez użytkownika w naszej witrynie („Publikacje”).

Użytkownik jest zobowiązany stosować się zarówno do ducha, jak i do litery standardów dotyczących treści. Standardy dotyczą każdej części Publikacji, jak i ich całości.

Naruszenia standardów dotyczących treści ustalamy sami, według własnego uznania.

Publikacje muszą:

PRAWA PRZEKAZYWANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO PRZESŁANYCH PRZEZ NIEGO MATERIAŁÓW

Przesyłając lub publikując treści w naszej witrynie, użytkownik udziela nam bezterminowej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, wolnej od tantiem, przechodniej licencji na wykorzystywanie, odtwarzanie, dystrybucję, przygotowywanie materiałów pochodnych oraz prezentowanie tych treści w związku z usługami świadczonymi przez witrynę oraz w różnych mediach, w tym również na wykorzystywanie takich treści do promowania witryny i/lub usług. Ponadto użytkownik przyznaje nam również prawo do podjęcia działań prawnych w razie naruszenia przez niego naszych praw do treści.

W przypadku gdy użytkownik uzna, że którekolwiek treści opublikowane w witrynie naruszają jego prawa własności intelektualnej, prosimy o kontakt przy użyciu powyższych danych do kontaktu.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY ORAZ ZABRANIAMY ICH WPROWADZANIA

Nie gwarantujemy, że nasza witryna jest bezpieczna i wolna od błędów i wirusów.

Użytkownik odpowiada za konfigurację swoich zasobów informatycznych, programów komputerowych i platformy do dostępu do naszej witryny. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Niewłaściwe korzystanie z witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych i innych złośliwych bądź szkodliwych technologicznie materiałów jest zabronione. Nieautoryzowany dostęp do witryny, serwera, na którym jest przechowywana czy dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą witryną, jest zabroniony. Przeprowadzanie ataków typu „denial-of-service” lub „distributed denial-of-service” jest zabronione.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ADRESU NASZEJ WITRYNY

Użytkownik może udostępniać adres naszej strony głównej, pod warunkiem że robi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodząc naszej renomie ani nie wykorzystując jej.

Nie należy udostępniać adresu naszej witryny w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, akceptacji lub potwierdzenia z naszej strony, w przypadku gdy nie jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Udostępnianie adresu naszej witryny w witrynach, które nie stanowią własności użytkownika, jest zabronione.

Umieszczanie naszej witryny w ramce innej witryny oraz adresu do innej części naszej witryny niż strona główna jest zabronione.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania możliwości udostępniania adresu naszej witryny bez uprzedzenia.

KURSY WYMIANY WALUT

Kursy wymiany walut w naszej witrynie są oparte na różnych źródłach i mają wyłącznie charakter informacyjny. Podmiot obsługujący rachunek, z którego użytkownik dokonuje płatności może stosować inny kurs wymiany, który użytkownik ma obowiązek sprawdzić.

NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Nieprzestrzeganie niniejszych warunków korzystania może spowodować podjęcie przez nas następujących działań:

KTÓRE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄ W PRZYPADKU SPORÓW?

Niniejsze warunki korzystania, a także wszelkie usługi dostępne w witrynie Trip.com podlegają prawu hongkońskiemu. Zarówno użytkownik, jak i my poddajemy się wyłącznej jurysdykcji sądów w Hongkongu w przypadku wszelkich sporów dotyczących niniejszych warunków.

JĘZYK

W przypadku gdy oryginalna, angielska wersja niniejszych warunków zostanie przetłumaczona na inne języki, w razie ewentualnych niespójności, wersja angielska ma charakter nadrzędny. Wersja angielska jest dostępna na naszej platformie (należy wybrać język angielski) lub może zostać przesłana użytkownikowi na jego pisemny wniosek.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W przypadku gdy dowolny sąd lub właściwy organ władzy uzna, że część niniejszych warunków jest niezgodna z prawem, pozostałe warunki nadal będą obowiązywały.

Opóźnienie w egzekwowaniu niniejszych warunków nie wpływa na naszą możliwość podjęcia kroków przeciwko użytkownikowi w późniejszym terminie.