VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB

Cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 4 năm 2019.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ NỘI DUNG GÌ?

Các điều khoản này cho bạn biết về các quy định sử dụng trang web Trip.com của chúng tôi ("trang web của chúng tôi"), bao gồm các tiêu chuẩn nội dung được áp dụng khi bạn tải nội dung lên trang web của chúng tôi, liên kết đến trang web của chúng tôi hoặc tương tác với trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Các dẫn chiếu đến trang web được coi là bao gồm các công cụ phái sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và ứng dụng được liên kết, bất kể được truy cập bằng điện thoại di động, máy tính bảng hay thiết bị khác.

CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trip.com là một trang web được điều hành bởi công ty Ctrip.com (Hong Kong) Limited, cùng với Ctrip.com International Ltd và các công ty con (”chúng tôi” hoặc“của chúng tôi”). Khái niệm "các công ty con" có nghĩa là bất kỳ thực thể nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc chịu sự kiểm soát chung với Ctrip.com International Ltd. và thuật ngữ "kiểm soát" có nghĩa là nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc nhiều hơn trong thực thể đó, hoặc có quyền quản lý hoặc kiểm soát chủ yếu của thực thể đó.

Ctrip.com (Hong Kong) Limited là một công ty TNHH được đăng ký tại Hồng Kông, có văn phòng tại Unit 3003, 30/F, Paul Y. Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Chúng tôi là đại lý du lịch trực tuyến toàn cầu.

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email hoặc gọi điện đến đường dây chăm sóc khách hàng (để biết địa chỉ email và số điện thoại đường dây nóng, vui lòng tham khảo tại https://www.trip.com/help). Đối với bất kỳ vấn đề vi phạm nội dung nào do người dùng tạo ra, vui lòng liên hệ với content@trip.com.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ NÀO?

Trang web của chúng tôi hỗ trợ bạn thu thập các thông tin du lịch, xác định tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến du lịch, đặt chỗ hoặc đặt phòng hợp pháp, giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và giải quyết các yêu cầu dịch vụ khách hàng.

KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỂU KHOẢN SAU

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này và rằng bạn đồng ý tuân thủ chúng.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn có khả năng tham gia hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý (trong đó ít nhất là ở độ tuổi bắt buộc để có khả năng này tại quốc gia của bạn) và rằng bạn sẽ chỉ sử dụng trang web của chúng tôi để đặt chỗ hợp pháp.

Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao các điều khoản này để tham khảo trong tương lai.

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO BẠN

Các điều khoản sử dụng này đề cập đến các điều khoản bổ sung sau, cũng áp dụng khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi:

CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Chúng tôi sửa đổi các điều khoản này theo thời gian. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày sửa đổi lần cuối ở trên đầu các điều khoản này và mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với các điều khoản này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc bằng cách đăng tải thông báo trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản cập nhật, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Mỗi khi bạn muốn sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng xem các điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản được áp dụng tại thời điểm đó.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI TRANG WEB

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi trang web của chúng tôi để phản ánh các thay đổi đối với dịch vụ, nhu cầu của người dùng và các ưu tiên kinh doanh. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn về bất cứ thay đổi quan trọng nào trong một khoảng thời gian hợp lý.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ TẠM DỪNG HOẶC HỦY BỎ TRANG WEB

Chúng tôi cung cấp trang web miễn phí.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web sẽ luôn sẵn có hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc hủy bỏ hoặc hạn chế tính khả dụng của toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vì lý do kinh doanh và hoạt động. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn về bất cứ sự tạm dừng hoặc hủy bỏ nào trong một khoảng thời gian hợp lý.

Chúng tôi cung cấp trang web nhờ vào kết nối internet và các thiết bị. Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu do việc trang web của chúng tôi không có sẵn do các sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở kết nối internet, hệ thống hoặc thiết bị không ổn định, vi-rút máy tính và các cuộc tấn công của tin tặc.

Bạn chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn ở một thiết bị phù hợp và kết nối internet) và đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết về các điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện hiện hành khác và rằng họ phải tuân thủ chúng.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin tài khoản do bạn cung cấp là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Nếu bạn chọn hoặc bạn được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải bảo mật thông tin đó. Bạn không được tiết lộ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu do bạn không bảo mật thông tin đó.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù do bạn chọn hay do chúng tôi cấp, bất cứ lúc nào, nếu chúng tôi thấy bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào của các điều khoản sử dụng này.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ một ai đó khác ngoài bạn biết mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi theo thông tin liên hệ ở trên.

CÁCH BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép tất cả các bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại, tên doanh nghiệp và tên miền, quyền thiết kế, quyền sử dụng phần mềm máy tính, quyền cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, trên trang web của chúng tôi. Tất cả các quyền đó đều được bảo lưu.

Bạn có thể in một bản sao và có thể tải xuống các trích đoạn của bất kỳ trang nào từ trang web của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn tới nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi bản sao trên giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và bạn không được sử dụng riêng bất kỳ minh họa, hình ảnh, video hoặc chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào mà không có văn bản đi kèm.

Tư cách tác giả của chúng tôi (và của bất kỳ cộng tác viên cụ thể nào) đối với các nội dung trên trang web của chúng tôi phải luôn được ghi nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nội dung nào trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không được chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi cho phép.

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi mà vi phạm các điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức quyền sử dụng trang web của bạn và theo lựa chọn của chúng tôi, bạn phải trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã tạo.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB CHÚNG TÔI LIÊN KẾT ĐẾN

Trong trường hợp trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này được cung cấp chỉ cho bạn thông tin. Các liên kết như vậy không nên được suy diễn là chúng tôi phê duyệt các trang web được liên kết này hoặc các thông tin mà bạn có thể có được từ các trang web đó.

Chúng tôi không có sự kiểm soát đối với nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó.

CHÚNG TÔI KHÔNG PHÊ DUYỆT CÁC NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO

Trang web này có thể bao gồm thông tin và tài liệu được những người dùng khác tải lên trang web, bao gồm các diễn đàn thảo luận, bảng thông báo và dịch vụ đánh giá. Thông tin này và các tài liệu này chưa được chúng tôi xác minh hoặc phê duyệt. Các quan điểm được người dùng khác bày tỏ trên trang web của chúng tôi không đại diện cho các quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi. Chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ khu vực tương tác nào của người dùng trái với các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi dưới đây.

Nếu bạn muốn khiếu nại về thông tin và tài liệu được người dùng khác tải lên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở trên.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI CỦA BẠN

BẠN TỰ CHỊU HOÀN TOÀN MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. NHIỀU THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP LIÊN QUAN VÀ/HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC DỊCH VỤ. CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG ĐẢM BẢO RẰNG THÔNG TIN LÀ CHINH XÁC VÀ ĐẦY ĐỦ, TUY NHIÊN, TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO BẠN PHẢI CHỊU DO THÔNG TIN THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC CHƯA ĐẦY ĐỦ. CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM KHÁC NHAU SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH KHI BẠN ĐẶT BẤT KỲ DỊCH VỤ DU LỊCH NÀO TRÊN TRANG WEB NÀY, ĐƯỢC LIỆT KÊ CHI TIẾT TRONG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẶT CHỖ MÀ BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP TỪ LIÊN KẾT TRÊN. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN, CUNG CẤP BẢO HÀNH HOẶC ĐƯA RA ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ SỰ ĐẠI DIỆN, BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO NHƯ VẬY ĐỀU ĐƯỢC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM, TRỪ KHI VIỆC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY BỊ PHÁP LUẬT NGHIÊM CẤM. XIN LƯU Ý RẰNG CHÚNG TÔI CHỈ CUNG CẤP TRANG WEB ĐỂ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN VÀ RIÊNG TƯ. BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI HOẶC KINH DOANH NÀO VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN THUA LỖ, TỔN THẤT KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT CƠ HỘI KINH DOANH NÀO. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI PHÁT SINH THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỘT NGHÌN (1.000) ĐÔ LA HỒNG KÔNG.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỐI VỚI TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI CỦA CHÚNG TÔI

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào chúng tôi phải chịu do bạn sử dụng trang web của chúng tôi không phù hợp với các điều khoản này. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư có thể được truy cập theo liên kết ở trên.

NHỮNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BỊ CẤM

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi trong các trường hợp sau:

TIÊU CHUẨN NỘI DUNG

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các tài liệu mà bạn đóng góp cho trang web của chúng tôi (“Thông tin đóng góp”).

Các tiêu chuẩn nội dung phải được tuân thủ trên tinh thần cũng như theo đúng nguyên văn. Các tiêu chuẩn áp dụng cho từng phần của bất kỳ Thông tin đóng góp nào cũng như cho toàn bộ Thông tin đóng góp.

Chúng tôi toàn quyền quyết định liệu Thông tin đóng góp có vi phạm các tiêu chuẩn nội dung hay không.

Thông tin đóng góp phải:

QUYỀN BẠN CHO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG TÀI LIỆU BẠN TẢI LÊN

Khi bạn tải lên hoặc đăng nội dung lên trang web của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép vĩnh viễn, có phạm vi trên toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái tạo, phân phối, chuẩn bị các nội dung phái sinh và hiển thị nội dung đó cùng với các dịch vụ do trang web cung cấp và trên các phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng nội dung đó để quảng bá trang web và/hoặc các dịch vụ. Bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ hành vi xâm phạm quyền của bạn hoặc của chúng tôi về nội dung thông tin.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở trên.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VI-RÚT VÀ BẠN KHÔNG ĐƯỢC GÂY LÂY NHIỄM VI-RÚT

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi-rút.

Bạn chịu trách nhiệm đặt cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của bạn để truy cập trang web của chúng tôi. Bạn nên dùng phần mềm diệt vi-rút của riêng mình.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi sai mục đích bằng cách cố ý gây lây nhiễm vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom logic hoặc tài liệu độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ khác. Bạn không được phép truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT TỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy một cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi.

Bạn không được thiết lập liên kết theo cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào đối với chúng tôi mà thực chất không tồn tại.

Bạn không được thiết lập liên kết đến trang web của chúng tôi trên bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được trình bày trên bất kỳ trang web nào khác hoặc bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi ngoài trang chủ.

Chúng tôi có quyền thu hồi các quyền liên kết này mà không cần thông báo trước.

QUY ĐỔI TIỀN TỆ

Tỷ giá hối đoái trên trang web của chúng tôi dựa trên nhiều nguồn khác nhau và chỉ được cung cấp nhằm mục đích tham khảo. Nhà cung cấp tài khoản mà bạn sẽ thanh toán vào có thể sử dụng tỷ giá hối đoái khác và bạn có trách nhiệm xác nhận tỷ giá này.

VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY

Việc không tuân thủ các điều khoản sử dụng này có thể dẫn đến việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây:

LUẬT NÀO ÁP DỤNG CHO TRANH CHẤP?

Các điều khoản sử dụng và điều khoản của tất cả các dịch vụ trên Trip.com sẽ do luật pháp Hồng Kông chi phối. Bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng các tòa án của Hồng Kông sẽ có quyền phán quyết độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản này.

NGÔN NGỮ

Trường hợp phiên bản tiếng Anh gốc của các điều khoản sử dụng này đã được dịch sang các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa các phiên bản. Phiên bản tiếng Anh sẵn có trên nền tảng của chúng tôi (bằng cách chọn bất kỳ ngôn ngữ "tiếng Anh" nào) hoặc sẽ được gửi cho bạn khi bạn có yêu cầu bằng văn bản.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan nào thấy rằng một phần của các điều khoản này là bất hợp pháp, các phần còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Ngay cả khi chúng tôi trì hoãn việc thực thi các điều khoản này, chúng tôi vẫn có thể thực hiện các hành động chống lại bạn sau này.